Duidelijkheid over Didam-arrest?

Geplaatst op

Door: Reint Bolhuis MRE

NieuwsDe advocaat-generaal Snijders van de Hoge Raad heeft geadviseerd dat de regels uit het Didam-arrest verduidelijkt en beperkt dienen te worden. In het advies aan de Hoge Raad komt de AG tot de conclusie dat een koopovereenkomst niet achteraf nog kan worden aangetast omdat deze 1-op-1 is gesloten in strijd met het Didam-arrest. Schadevergoeding blijft wel mogelijk.

In het geval de koper (ook) onrechtmatig handelt of in ‘extreme gevallen’ kan aantasting van de overeenkomst nog denkbaar zijn. In dat geval is dat wegens schending van de openbare orde of de goede zeden, dan wel bij wijze van schadevergoeding in natura.

Dit advies lijkt een welkome nuancering op de bestaande rechtspraak. Opvallend is verder dat de AG meent dat als er een ‘goede reden’ bestaat om met een bepaalde gegadigde in zee te gaan, er geen noodzaak zou zijn voor transparantie. In dat geval zou bekendmaking van het voornemen tot verkoop niet nodig zijn.

Echte duidelijkheid wordt verwacht op 25 oktober a.s., want dan wordt de uitspraak van de Hoge Raad verwacht.

Meer weten? Wij adviseren u graag verder. Neem vooral contact op met uw vaste contactpersoon of met Reint Bolhuis MRE.