Onze nieuwsberichten, zaken en inzichten.

Laatste stories

Nieuws
Nieuwe Europese antiwitwasregels gepubliceerd

Op 19 juni zijn nieuwe Europese antiwitwasregels gepubliceerd in het Europese staatsblad. De regels die van belang zijn voor de...

Nieuws
Internetconsultatie bedrijfsopvolgingsregeling

Ter consultatie werd het conceptwetsvoorstel met de volgende drie maatregelen voorgelegd:

Andere verhalen


Type content
Expertises
Nieuws
Duidelijkheid over Didam-arrest?

De advocaat-generaal Snijders van de Hoge Raad heeft geadviseerd dat de regels uit het Didam-arrest verduidelijkt en beperkt dienen te...

Nieuws
Uittreksels UBO-register binnenkort weer mogelijk

Het Nederlandse UBO-register is per 27 september 2020 in werking getreden. Het doel van het UBO-register is het tegengaan van...

Publicatie
Juridische structurering WKO-installaties

In het kader van de verduurzaming wordt bij de realisatie van een complex steeds vaker ervoor gekozen om het complex...

Publicatie
Verstrekken van een zakelijke lening is niet altijd een gift

De Hoge Raad heeft op 5 april 2024 geoordeeld dat het verstrekken van een onzakelijke lening niet naar zijn aard...

Publicatie
Omgevingswet en kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen: er blijven vragen over de verhoudingen tussen betrokken partijen en adviseurs

Sinds de invoering van de Omgevingswet worden publiekrechtelijke beperkingen deels geregistreerd in het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), en deels...

Publicatie
Algemene vergaderingen mogen binnenkort weer volledig digitaal

BV’s, NV’s, verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en VVE’s (en bepaalde Europese rechtsvormen) mogen binnenkort weer geheel digitaal vergaderen met hun...

Nieuws
Niels Geuze benoemd tot notaris

Wij zijn zeer verheugd dat Niels Geuze per 7 maart 2024 is benoemd tot notaris te Amsterdam.

Nieuws
Hoge Raad: aangaan van huwelijkse voorwaarden in het zicht van overlijden levert geen (belaste) schenking op

Op 16 februari 2024 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een voor de praktijk belangrijke zaak: is er sprake...

Nieuws
Twee nieuwe partners voor N/P

Wij zijn zeer verheugd dat Anke Folmer en Viola van der Meer per 1 januari zijn toegetreden tot de partnergroep...

Nieuws
Marie-Leonne Booij beëdigd tot toegevoegd notaris

Op 9 januari 2024 is Marie-Leonne Booij door de Rechtbank te Arnhem beëdigd tot toegevoegd notaris.

Nieuws
Viola van der Meer sluit zich aan bij N/P

Viola van der Meer sluit zich aan bij N/P

Nieuws
Irene Steltenpool sluit zich aan bij N/P

Irene Steltenpool sluit zich aan bij N/P

Case
n/p staat Sunvest bij in de ontwikkeling van Zonnepark Overbetuwe

n/p notarial partners heeft Sunvest bijgestaan in de ontwikkeling van Zonnepark Overbetuwe. Zonnepark Overbetuwe wordt gerealiseerd op een traject van...

Nieuws
Reint Bolhuis MRE gaat college geven aan de VU

Na ruim tien jaar geleden te zijn afgestudeerd mag Reint Bolhuis nu college gaan geven aan de Vrije Universiteit Amsterdam!

Nieuws
Anke Folmer beëdigd als toegevoegd notaris

Anke Folmer is op 2 februari 2023 door de Rechtbank Amsterdam beëdigd tot toegevoegd notaris in het protocol van Laurens...

Publicatie
Steward ownership: een structuur voor missie-gedreven ondernemen

Een groeiend aantal ondernemingen kiest voor een alternatieve juridische structuur waarin zeggenschap en winstgerechtigdheid anders zijn geregeld dan in een...

Nieuws
Niels Geuze bestuurslid Stichting Beroepsopleiding Notariaat

Niels Geuze is toegetreden tot het bestuur van Stichting Beroepsopleiding Notariaat (SBN). De benoeming geschiedde door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie...

Case
n/p assisteert bij acquisitie kantoorgebouw RichPort Schiphol Rijk

n/p notarial partners stond samen met ontwikkelaar M.O.S. Mother Of Space en vastgoedadviseur BEEX Real Estate de koper bij van...

Case
Ons team Real Estate staat Leliveld Vastgoed bij

Ons team van n/p Real Estate staat Leliveld Vastgoed bij in de ontwikkeling van een multifunctioneel bedrijfsgebouw op GreenPark Aalsmeer...

Publicatie
Wie erft als partners kort na elkaar overlijden?

Als u getrouwd bent, u geen afstammelingen heeft en er geen testament is, is uw partner uw enig erfgenaam. Uw...

Publicatie
Sale-and-erfpacht-back en andere varianten

Sale-and-lease-back is een populair financieringsinstrument voor de transactiepraktijk. Gerlinde Klooster en Erwin van Elst onderzoeken in een artikel voor Tijdschrift...

Publicatie
Het goedkeuringsbeleid bij het College sanering zorginstellingen

Een belangrijke praktische rol van het College sanering zorginstellingen is het verlenen van goedkeuring bij transacties rond onroerende zaken. Daar...

Publicatie
De monddoodclausule

Bij onderhandelingen tussen een verkoper en een koper van een perceel grond kan aan de orde komen dat een partij...

Publicatie
De BVm: een aanwinst of windowdressing?

De consultatie met betrekking tot het wetsvoorstel over de ‘Besloten Vennootschap met een maatschappelijk doel’ (‘BVm’) is alweer even gesloten....

Publicatie
De blokkeringsregeling: eens doorlopen blijft doorlopen?

Voor vakblad WPNR schreef Laurens Kelterman in de rubriek onder verantwoordelijkheid van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap een...