Internetconsultatie bedrijfsopvolgingsregeling

Geplaatst op

Door: Eri Saito

Nieuws


Ter consultatie werd het conceptwetsvoorstel met de volgende drie maatregelen voorgelegd:

  • De BOR is niet meer van toepassing op elk aanmerkelijk belang. Het wordt ingeperkt tot gewone aandelen die minimaal 5% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen en volledig meedelen in de winst en de liquidatieopbrengst van de vennootschap.
  • Versoepeling van de bezits- en voortzettingseis. Een verandering binnen de onderneming zal er niet toe leiden dat de bezitstermijn van vijf jaar voor de schenker en één jaar voor de erflater opnieuw gaat lopen, zolang de gerechtigdheid van de schenker of erflater niet wijzigt. Daarnaast wordt de voortzettingstermijn inkort; van vijf naar drie jaar. Hiermee wordt herstructureren makkelijker binnen de bezits- en voortzettingsperiode.
  • Oneigenlijk gebruik van de BOR door zogeheten ‘rollatorinvesteringen’ en ‘dubbel-BOR’ tegengaan. Met ‘rollatorinvesteringen’ doelt het kabinet op personen die op latere leeftijd (een deel van) hun vermogen omzetting in ondernemingsvermogen waarop de BOR van toepassing is. Voorstel is om de bezitstermijn te verlengen boven de AOW- gerechtigde leeftijd. Bij ‘dubbel-BOR’ wordt meermaals gebruik gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de onderneming wordt geschonken met toepassing van de BOR, waarna de schenker de onderneming terugkoopt en de onderneming daarna wederom wordt geschonken met gebruikmaking van de BOR. Voorgesteld wordt om de BOR niet toe te passen als de onderneming eerder in het bezit is geweest van de schenker (of erflater).

De eerste aanpassingen in de BOR, opgenomen in de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024, zijn op 1 januari 2024 ingegaan. Andere aangepaste maatregelen zullen op 1 januari 2025 inwerking treden.

Indien het nieuwe kabinet het wetsvoorstel overneemt, zal dat op Prinsjesdag 2024 worden ingediend, als onderdeel van het pakket Belastingplan 2025.

Meer weten? Wij adviseren u graag verder. Neem vooral contact op met uw vaste contactpersoon of met Eri Saito.