Niels Geuze bestuurslid Stichting Beroepsopleiding Notariaat

Geplaatst op

Door: Niels Geuze

Niels Geuze is toegetreden tot het bestuur van Stichting Beroepsopleiding Notariaat (SBN). De benoeming geschiedde door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Nieuws

SBN is een samenwerkingsverband tussen de KNB en de universiteiten van Leiden, Nijmegen, Amsterdam (VU), Groningen en Utrecht. SBN heeft tot taak het verzorgen van de beroepsopleiding notariaat: een opleiding voor de kandidaat-notaris in het begin van de beroepsuitoefening. Met een praktijkgerichte invalshoek worden in korte tijd algemene en specifieke vaardigheden, juridische kennis en beroepsattitude aangeleerd. Door middel van casuïstiek onderwijs kan de theorie in praktijksituaties worden toegepast. Het doel van de opleiding is dat men, na voltooiing van de stage, goed voorbereid de algemene praktijk kan uitoefenen.

Tot de taken van het bestuur van SBN behoort het bewaken van de kwaliteit van de opleiding, zowel inhoudelijk als qua structuur. Daarnaast dient het bestuur adequaat in te spelen op veranderingen die de beroepsopleiding raken.

De functie van Niels in het bestuur van SBN past goed in de missie van n/p: het verder brengen van cliënten, het recht en de maatschappij.

Niels over zijn benoeming: “Ook in de toekomst moet het notariaat een prachtig vak blijven en zijn sleutelrol houden in het rechtsverkeer en de maatschappij. De Beroepsopleiding Notariaat speelt daarbij een belangrijke rol. De opleiding van kandidaat-notarissen is belangrijk voor een toekomstbestendig notariaat van hoge kwaliteit. Ik vind het waardevol daar een bijdrage aan te leveren.”

Voor meer informatie over SBN : klik hier