Omgevingswet en kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen: er blijven vragen over de verhoudingen tussen betrokken partijen en adviseurs

Geplaatst op

Door: Gerlinde Klooster

Publicatie

Sinds de invoering van de Omgevingswet worden publiekrechtelijke beperkingen deels geregistreerd in het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), en deels in de bestaande bronnen. Hierdoor is meer tijd vereist om inzicht te krijgen in alle relevante publiekrechtelijke beperkingen. De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ziet hierbij geen duidelijke rol voor de notaris. Dit lijkt echter op gespannen voet te staan met de zorgplicht van notarissen jegens de koper en diens financier (in het bijzonder artikel 11 van de Verordening beroeps- en gedragsregels 2011), zeker nu het onderzoek naar publiekrechtelijke beperkingen steeds meer voor rekening en risico komt van een kopende partij. Ondanks de geruststelling vanuit de minister, dienen notarissen, makelaars en andere adviseurs ervan bewust te zijn dat de omstandigheden van een transactie een grotere zorgplicht met zich mee kunnen brengen. Erwin van Elst en Mako Mkrtchjan gaan hier nader op in dit artikel uit het tijdschrift: Vastgoed Fiscaal & Civiel Nummer 2, april 2024.