Uittreksels UBO-register binnenkort weer mogelijk

Geplaatst op

Door: Pebbels Menge

Nieuws

Belangrijke update met betrekking tot dit artikel op 06-04-2024
De Kamer van Koophandel heeft vandaag laten weten dat het toch nog niet mogelijk is voor cliënten om per 1 juni 2024 een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register op te vragen. Dit in tegenstelling tot een eerder andersluidend bericht van minister Steven van Weyenberg van Financiën aan de Tweede Kamer van 17 april 2024.


Eerder geplaatst: 'Het Nederlandse UBO-register is per 27 september 2020 in werking getreden. Het doel van het UBO-register is het tegengaan van witwassen van geld en terrorismefinanciering. Door de transparantie van de UBO’s achter entiteiten te vergroten werd beoogd hieraan bij te dragen. Sinds de inwerkingtreding is het verplicht voor rechtspersonen en personenvennootschappen een Ultimate Beneficial Owner (UBO) geregistreerd te hebben in het UBO-register.

Op 22 november 2022 heeft het Hof een arrest gewezen waarin werd geoordeeld dat publieke toegankelijkheid tot het UBO-register bepaalde grondrechten ernstig inperkt. Dit gaat verder dan noodzakelijk is en is niet evenredig met het daarmee nagestreefde doel. Naar aanleiding van het arrest van het Hof heeft de minister van Financiën de Kamer van Koophandel gevraagd tijdelijk geen informatieverstrekking uit het UBO-register meer te verzorgen. Met de sluiting van het UBO-register bleef het wel verplicht voor Wwft-instellingen om bij het aangaan van een zakelijke relatie vast te stellen of er UBO’s zijn geregistreerd in het UBO-register. Onder de huidige overgangsregeling kan dat aan de hand van de bevestigingsbrief van de Kamer van Koophandel. Er zijn mogelijkheden om het register in te zien voor bevoegde personen van de rechtspersonen en personenvennootschappen en hier ‘screenshots’ van te maken, het inloggen kan alleen als de persoon beschikt over een DigiD.

Per 1 juni 2024 wordt het weer mogelijk om een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register op te vragen bij de Kamer van Koophandel. De huidige overgangsregeling zal vervallen en worden vervangen door de nieuwe overgangsregeling. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van 17 april 2024. De nieuwe overgangsregeling zal bijdragen aan het vergemakkelijken van het naleven van de verplichtingen omtrent het UBO-register. Momenteel hebben Wwft-instellingen nog geen directe toegang tot het register. Zodra deze instellingen weer volledige toegang hebben tot UBO-registerinformatie, zal de verplichting tot terugmeldingen over discrepanties weer van kracht worden.'

Meer weten? Wij adviseren u graag verder. Neem contact op met uw vaste contactpersoon of met Pebbels Menge.