Het goedkeuringsbeleid bij het College sanering zorginstellingen

Geplaatst op

Door: Erwin van Elst

Een belangrijke praktische rol van het College sanering zorginstellingen is het verlenen van goedkeuring bij transacties rond onroerende zaken. Daar ligt de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken aan ten grondslag.

Publicatie

Wat is en doet het CSZ?

Het CSZ voert als zelfstandig bestuursorgaan onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna VWS) een aantal wettelijke en niet-wettelijke taken uit. De niet-wettelijke taken bestaan uit verzoeken van de minister/staatssecretaris van VWS of de Nederlandse zorgautoriteit. De wettelijke taken bestaan uit het verstrekken van subsidies bij het (gedeeltelijk) intrekken van een toelating van een gezondheidszorginstelling, het subsidiëren van ambulancediensten en centrale posten voor het ambulancevervoer bij opheffing en het verlenen van goedkeuring bij vervreemding van onroerende zaken.

Wat is de rol van het CSZ bij vastgoed?

Als een instelling voor gezondheidszorg zijn onroerende zaken wil vervreemden, zijnde verkopen, verhuren of onderwerpen aan een beperkt recht (bijvoorbeeld erfpacht of opstal), dan kan dat alleen als daar van tevoren goedkeuring voor is verleend door het CSZ. Het CSZ voorkomt hiermee dat zorgvastgoed onder de marktprijs wordt verkocht, en bewaakt zo dat er op deze manier geen geld weglekt uit de zorg. In de wet is vastgelegd dat een instelling zich bij zulke voornemens eerst moet melden bij het CSZ. Uiteindelijk zal het CSZ, na het doorlopen van een proces, besluiten om wel of geen goedkeuring te verlenen aan de transactie. Het besluit van het CSZ wordt genomen in een beschikking en de notaris mag de notariële akte pas ondertekenen nadat deze beschikking is afgegeven.

Het huidige beleid van CSZ

Het CSZ beoordeelt de verkoop en verhuur van relatief klein zorgvastgoed en de vestiging van diverse zakelijke rechten niet. Wel is het voor zorginstellingen verplicht om alle verkoop en verhuur van zorgvastgoed en het vestigen van alle beperkt zakelijke rechten bij het CSZ te melden. CSZ heeft dit beleid vastgesteld omdat zij regelmatig meldingen kreeg van verkoop of verhuur van onroerend goed met een beperkte waarde/omvang. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om stukken grond tot 100 m2. In verband met de eisen die het CSZ hanteert voor haar toezichthoudende rol maken de zorginstellingen in verhouding hoge kosten. Ook vergt het toezicht door het CSZ hierop relatief veel tijd, afgezet tegen de (financiële) opbrengsten.

Beleidsregel

In de meest recente beleidsregel zijn een aantal categorieën van vervreemdingen opgenomen waarvoor geen goedkeuringseis meer zal worden opgelegd. Er kan daarbij gedacht worden aan verkoop van grond tot 100m2, verkoop van grond aan nutsbedrijven of verkoop van grond aan overheden ten behoeve van bijvoorbeeld de openbare ruimte. Ook voor verhuur en het vestigen van zakelijke rechten gelden vergelijkbare uitzonderingen. Het CSZ kan voor beoogde vervreemdingen die niet geheel voldoen aan de voorwaarden besluiten dat geen goedkeuring noodzakelijk is. Daarnaast heeft het CSZ altijd nog de bevoegdheid om in bepaalde situaties gemotiveerd af te wijken van de gemaakte beleidskeuzes in de beleidsregel, waardoor wel een goedkeuringseis zal gelden.

Meer informatie

De specialisten van n/p zijn geheel op de hoogte van het actuele beleid en de (praktische) werkwijze van het CSZ. Meer (algemene) informatie over het CSZ is ook te vinden op collegesanering.nl: 

Wil je meer weten?

Neem contact op met:

Erwin van Elst

Partner, Notaris

+31 6 42 12 40 03 +31 85 6 207 131

Gerelateerde verhalen.

Publicatie
De blokkeringsregeling: eens doorlopen blijft doorlopen?

Voor vakblad WPNR schreef Laurens Kelterman in de rubriek onder verantwoordelijkheid van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap een...

Publicatie
De BVm: een aanwinst of windowdressing?

De consultatie met betrekking tot het wetsvoorstel over de ‘Besloten Vennootschap met een maatschappelijk doel’ (‘BVm’) is alweer even gesloten....

Publicatie
De monddoodclausule

Bij onderhandelingen tussen een verkoper en een koper van een perceel grond kan aan de orde komen dat een partij...