Wie erft als partners kort na elkaar overlijden?

Geplaatst op

Door:

Als u getrouwd bent, u geen afstammelingen heeft en er geen testament is, is uw partner uw enig erfgenaam. Uw partner zal daarom na uw overlijden al uw bezittingen en schulden krijgen. Onder deze bezittingen vallen ook de belangen in een onderneming.

Publicatie

Bij het overlijden van uw partner zullen – als ook uw partner geen testament gemaakt heeft – alle bezittingen en schulden aan de wettelijk erfgenamen van uw partner toekomen; dit zijn de ouders, broers en zussen van uw partner. Er zal dan dus niets toekomen aan uw eigen familie. Het maakt daarbij niet uit of uw partner een paar uur of een aantal jaren na u overlijdt.

Dit kan onredelijk voelen of ronduit ongewenst zijn. Er zijn zelfs rechtszaken bekend waarbij erfgenamen van de partners lijnrecht tegenover elkaar staan. Een schrijnende casus is de echtgenoot die een paar uur na zijn echtgenote kwam te overlijden naar aanleiding van hetzelfde ongeval, waardoor al het vermogen aan zijn wettelijke erfgenamen toekwam. Het Hof heeft toen geoordeeld dat de redelijkheid en billijkheid hierbij geen rol spelen en dat, op grond van de bepalingen van de wet, alle bezittingen en schulden inderdaad toekomen aan één familie.

Dit kan in een testament anders geregeld worden. De specialisten van Family Wealth adviseren u graag bij het vinden van een goede oplossing.


Gerelateerde verhalen.

Publicatie
Sale-and-erfpacht-back en andere varianten

Sale-and-lease-back is een populair financieringsinstrument voor de transactiepraktijk. Gerlinde Klooster en Erwin van Elst onderzoeken in een artikel voor Tijdschrift...

Publicatie
De monddoodclausule

Bij onderhandelingen tussen een verkoper en een koper van een perceel grond kan aan de orde komen dat een partij...

Publicatie
De BVm: een aanwinst of windowdressing?

De consultatie met betrekking tot het wetsvoorstel over de ‘Besloten Vennootschap met een maatschappelijk doel’ (‘BVm’) is alweer even gesloten....